KALİTE KONTROL YÖNETİMİ

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Toplam Kalite Yönetimi

 

Kalite Kavramı

 

Kalite kelimesi genellikle bir ürün ve hizmetin mükemmelliğini belirtmek için kullanılmaktadır ve kaliteyi sağlamak, ancak müşteri beklentilerinin doğru olarak karşılanması ile gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kalite, en temel anlamıyla müşteri taleplerinin karşılanması şeklinde tanımlanabilir.

 

Kalite Yönetiminin Faydaları

 

 • Müşteri memnuniyetinin artması
 • Pazar payının artması
 • Karın artması
 • Çalışan memnuniyetinin artması
 • Maliyetlerin azalması
 • Yüksek rekabet gücü

 

Toplam Kalite Yönetimi

 

Kalite, insanlık tarihi boyunca insanlığın bir parçası olmuşsa da bir kavram olarak “kontrol” ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu kontrol ise kuruluşların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıyla sağlanmaktadır. Sürekli gelişme ve iyileşmeyi hedefleyen bu yönetim anlayışı “Toplam Kalite Yönetimi”dir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yaklaşık yüz yıllık bir süreyi kapsamaktadır.

 

Kalite Yönetim İlkeleri

 

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımının Sağlanması
 • Proses Yaklaşımı
 • Yönetime Sistemsel Yaklaşım
 • Sürekli İyileştirme
 • Karar Verme İşleminde Gerçekçi Yaklaşım
 • İki Yönlü Fayda Oluşturmaya Yönelik Tedarikçi İlişkileri

 

 

 

 

 

İlgili Resimler
Yazılım&Tasarım OMEDYA
Tüm Hakları Özdekan Kauçuk'a Aittir